Om at være tro mod sig selv

Alle mennesker har nogle interessante sider, som det kan være spændende for andre at blive delagtiggjort i. Vi har alle vores egen måde at tackle livet på, alle har noget at videregive, alle har noget at vise andre og være til inspiration med. Vi har alle haft vores at slås med i livet. Noget, som andre kan tage ved lære af. Vi kan alle lære hinanden et eller andet.

Alle betyder noget for alle.

Imidlertid kæmper mange til dagligt med at turde stå frem, som de er, og stiller sig selv spørgsmålet: Er det, jeg står for, det jeg kan eller synes er interessant, spændende nok for andre, til at jeg må stille mig frem og tage deres tid og opmærksomhed? Alt for ofte er svaret nej. Jeg skal tie stille og ikke være til besvær! Grundene til, at vi bakker ud kan være flere.

Her er et par eksempler:

  • Jeg er bange for kritik.
  • Jeg er bange for at blive til grin.
  • Alle de andre er klogere end mig.
  • Jeg har altid uret.
  • De vil hellere tale med hinanden end høre på mig.
  • Jeg er sødere, hvis jeg lytter til dem.
  • Jeg vil ikke såre andre.
  • Jeg er dårlig til at stå frem og tale sammenhængende.
  • Alle andre er altid mere spændende, end jeg er.

Er det sådan, du ser dig selv, er det meget vanskeligt for dig at have tillid til andre og til dig selv. Du er fastlåst af din falske forestilling om andres domme over dig!

Det er derfor vigtigt, at du finder frem til dine egne værdier som grundlag for dit eget moralske kompas, og bruger dem som udgangspunkter for din livsførelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.