Blog

Få inspiration til dit arbejde med dig selv og som forberedelse til et ophold hos Sensana

Om hyperventilation

Om hyperventilation

Hvad betyder ordet hyperventilation? At trække vejret meget mere end vanligt. Hyperventilationens historie: I 1960-erne blev den tjekkisk/amerikanske psykoterapeut berømt/berygtet for at lave forsøg med brug af lsd i meditationer. Det var meget effektivt, men lsd har nogle meget uhensigtsmæssige bivirkninger. Han prøvede sig derfor med hyperventilation, som viste sig at have meget lignende effekt.Læs mere omOm hyperventilation[…]

Om forsvarsmekanismer

Om forsvarsmekanismer

I dette indlæg vil jeg blot kort opridse nogle af de måder, hvorpå vi “forsvarer” os, og hvordan det udarter sig. Vi vil bl.a. se på følgende typer af personer (og dermed deres reaktionsmønstre): De udadvendte, de ekstraverterede De indadvendte, de introverterede. Eksempler på ekstravertering: Selv-hævdelse ved Intellektualisering Sportsudøvelse At skrabe penge sammen Karriereræs VoldLæs mere omOm forsvarsmekanismer[…]