Blog

Få inspiration til dit arbejde med dig selv og som forberedelse til et ophold hos Sensana

Om forsvarsmekanismer

Om forsvarsmekanismer

I dette indlæg vil jeg blot kort opridse nogle af de måder, hvorpå vi “forsvarer” os, og hvordan det udarter sig. Vi vil bl.a. se på følgende typer af personer (og dermed deres reaktionsmønstre): De udadvendte, de ekstraverterede De indadvendte, de introverterede. Eksempler på ekstravertering: Selv-hævdelse ved Intellektualisering Sportsudøvelse At skrabe penge sammen Karriereræs VoldLæs mere omOm forsvarsmekanismer[…]