Hypnose

For at helbrede eller bedre vores psykiske tilstand har vi brug for at se os selv i nyt lys. For at opnå det kan hypnose anvendes, fordi det som oftest er en hurtig og god genvej til de dybereliggende lag i os selv.

Vi kan fx nå frem til:

 • Glemte oplevelser
 • Undertrykte erindringer
 • Fortrængte hændelser
 • Detaljer fra velkendte hændelser

Ved at se på sådanne ting, kan vi bringe materiale frem, der giver en helt ny vinkel på problemstillinger, der ellers har været umulige at finde en løsning på.

Vi giver os derved en helt ny mulighed for at komme videre ind i vores tilværelse og beriger os selv med kraftfulde redskaber til at tackle såvel gamle som nye tildragelser i livet.

I min praksis har jeg ved hjælp af hypnose opnået gode og varige resultater i forbindelse med fx:

 • Dårligt selvværd
 • Tvangsprægede forestillinger
 • Posttraumatisk stress
 • Fobier

Falske forestillinger om hypnose

Der er mange forkerte forestillinger om hypnose, der alle sammen er forbundet med angsten for at komme til at gøre ”noget forkert”. Her er et par eksempler:

 • Du mister fuldstændigt kontrollen over dig selv
 • Hypnotisøren kan få dig til at gøre meget pinlige ting
 • Hypnotisøren kan få dig til at begå kriminelle handlinger

Ingen af disse er på nogen måder sande. Dit sind vil ganske enkelt stoppe sådan noget i at ske. For at undgå misforståelser eller usikkerhed, optager jeg altid hypnosen på kamera, og du vil blive tilbudt at få en kopi af sessionen med hjem. Det fordrer blot, at du medbringer en pc eller en ekstern harddisk, som jeg med det samme overfører optagelsen til. Det har også den fordel, at du har fuld adgang til det hele, når du måtte ønske at se eller gense det.