Terapi

Jeg tilbyder forskellige indfaldsvinkler. Herunder:

 • Psykoanalyse
 • Kognitiv terapi
 • Kropsorienteret terapi
 • Kropbevidsthed
 • Meditationer

Priserne for terapi er som følger:

 • Individuel terapi: 1½ time = 975 kr.
 • Supplerende telefonisk konsultation: 8 kr. pr. påbegyndt minut.
 • Supplerende individuel konsultation via Skype el. lign: 9 kr. pr. minut
 • Parterapi: 1½ time = 1.300 kr.
 • Supplerende telefonisk parterapi 10 kr. pr. minut. Dog minimum 15 minutter.
 • Supplerende parterapi via Skype el. lign. 11 kr. pr. minut. Dog minimum 45 minutter.
 • Ved afbud indenfor to døgn før indgået aftale skal halvdelen af beløbet betales.
 • Ved udeblivelse eller afbud indenfor et døgn før indgået aftale betales det fulde beløb.

I det følgende vil jeg komme ind på hvordan, jeg griber terapien an:

Kropsbevidsthed

Mit udgangspunkt er, at din krop og dit sind er ét hele. For at give dig selv de bedste muligheder for at erkende verden, er du nødt til at bruge kroppen. Den er langt fra det ideelle redskab til at erkende verden med, men det er den, vi nu engang har. Derfor er det vigtigt, at du kender din krop, og at den er din ven. I den vestlige verden har kirken lært os, at vi skal adskille krop og sjæl. Det er ødelæggende for os. Din personlige forløsning sker gennem kroppen, for dén har svarene på alle de spørgsmål, du måtte kunne stille. Eller i alle fald på næsten alle.

Jeg lægger megen vægt på, at mine klienter får vækket deres kropsbevidsthed. Når det er sket, vil vejen til betydningsfulde erkendelser ligge åben. For at gøre dig i stand til at erkende din krop og dens muligheder, bruger jeg bl. a. en metode, der hedder energiarbejde. Det er meget svært, ja umuligt for mig med ord at definere det på en forståelig måde. Det skal prøves.

Healing som redskab

Mange kender healing som begreb. Det ser måske underligt ud, at man kan forandre kropslige reaktioner blot ved at holde en hånd ved eller på en andens krop. Men det kan man. Jeg vil ikke om mig selv sige, at jeg er healer. Slet ikke. Det, jeg kan, er at gøre noget, der i sin form ligner healing og som giver dig oplysninger om dine egne blokeringer og dit eget energiflow. Det sætter så at sige ekstra gang i dig.

Men uanset hvilke metoder, der bringes i anvendelse, sker forandringerne først, når også dit sind er med. Og det tager længere tid, end vi måske lige kan se. Jeg giver dig ikke forestillinger om nogen form for mirakelkur. For den findes ikke. At se grundigt på dig selv og blive i stand til at handle dérfra, er til tider hårdt men meget givende arbejde.

Jeg er din vejleder, når du bevæger din ind i din indre jungle, men det er dig, der opdager, hvad der skal til, for at du vedvarende vil kunne ændre dit liv og gøre det langt mere spændende at leve.

Tag føringen i dit eget liv

Det, jeg tilbyder dig, er muligheden for at komme ud på den anden side af de mange forestillinger og ideer, der har hæmmet dig i årevis. Sker det, vil du opdage dig selv som agerende i verden fremfor som re-agerende. Du vil blive meget mere handlende i din hverdag. Du bliver så at sige herre i eget hus ved at gå igennem dig selv.

Du vil med hjælp fra din vilje transformere dele af din personlighed og opdage dig selv som langt mere handlende, medlevende og rummelig, end du før har været. Må det lykkes for dig!!